Latviski Krieviski Angliski 
»Vai Jūs esat reģistrētais lietotājs? 
Epasts
Parole
Paroles atgādinājums  
Vispārīgie lietošanas noteikumi

Laboro.lv ir izveidots, lai izvietotu informāciju un piedāvātu pakalpojumus cilvēkiem, kas meklē darbu un uzņēmējiem, kuriem ir vakantas darba vietas. Atrodoties šajā Web lapā un izmantojot pieejamo informāciju, Jūs pieņemat visus lietošanas noteikumus. Web lapas lietošanas noteikumi ir izklāstīti šajā dokumentā un dokumentā Privātuma atruna. Lūdzu, izlasiet to.Pieņemot šos lietošanas noteikumus, Jūs arī pieņemat mūsu Privātuma atrunu.

Šajā dokumentā tiek lietots jēdziens „Klients”, ar ko ir jāsaprot jebkura fiziska vai juridiska persona, organizācija, kas izmanto mūsu pakalpojumus. Laboro.lv pēc iespējas cenšas uzturēt dažādas operācijas sistēmas lielākai lietotāju skaita pieejai, taču Laboro.lv administrācija nenes atbildību par kļūdām Web lapas pieejai. Portālam Laboro.lv ir tiesības koriģēt sniegtu informāciju. Klienta sludinājums tiek izvietots 24 stundu laikā no brīža, kad tiek saņemts apmaksas apstiprinājuma fakts.

Darba devējam.
 1. Es apstiprinu, ka izvietotais sludinājums ir precīzs, patiess un nemaldina potenciālos darba meklētājus.
 2. Atbildību par sludinājuma publicēšanu pilnībā uzņemas fiziska, juridiska persona vai cita organizācija, kas izvieto sludinājumu.
 3. Portāls Laboro.lv patur tiesības rediģēt vai izdzēst sludinājumu, kas pēc mūsu uzskatiem ir neētisks, diskriminējošs un/vai pārkāpj LR likumdošanu.
 4. Mēs negarantējam atbildi uz izvietoto sludinājumu vai arī to, ka darba meklētāji atbildīs izvirzītajām prasībām. Darba meklētāja kompetence ir uz Jūsu atbildības.
 5. Jebkurā brīdī klients var pārtraukt sadarbību ar Laboro.lv un atsaukt savu sludinājumu; šajā gadījumā finanšu pārrēķins netiek veikts.
 6. Es piekrītu, ka Laboro.lv nav darbā iekārtošanas aģentūra, nav klientu pārstāvis un nenes atbildību par vienošanos, solījumiem vai iespējamajiem zaudējumiem, ko radījis klients. Pušu vienošanās tiek slēgta bez Laboro.lv starpniecības.
Darba meklētājam
 1. Es piekrītu tam, ka Laboro.lv (un atbildīga persona datu bāzes vadīšanā) apstrādā, saglabā, izkārto, izdala, apvieno, izmanto, izdzēš u.c.) manus personas datus (turpmāk tekstā Personas dati), kurus esmu ievietojis darba meklētāju elektroniskajā datu bāzē (Datu bāze)
 2. Es atļauju Laboro.lv piedāvāt un padarīt pieejamus Personas datus trešajām personām, kas izmanto Datu bāzi personāla atlasei.
 3. Es apstiprinu, ka manis iesniegtie personas dati ir precīzi un pārbaudīti un tie nesatur maldinošu informāciju attiecībā uz manu izglītību, darba pieredzi un pašraksturojumu. Esmu atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts Laboro.lv un trešajām personām manis iesniegto Personas datu kļūdainuma, neprecizitātes vai nepilnīguma dēļ.
 4. Es piekrītu, ka gadījumos, kad Datu bāzē ievadītie Personas dati ir kļūdaini vai nesaskan ar pieņemtajām ētikas normām vai pārkāpj LR likumdošanu, Laboro.lv ir tiesības Datu bāzē ievadītos Personas datus dzēst.
 5. Man ir tiesības papildināt, labot, mainīt Datu bāzē ievietotu savu CV. Man ir tiesības dzēst savu CV no Datu bāzes.
 6. Es piekrītu, ka, ievietojot Personas datus Datu bāzē, Laboro.lv neuzņemas atbildību nodrošināt man darbu.
 7. Es piekrītu, ka Laboro.lv nav Datu saņēmēja pārstāvis, darba aģents, un nav atbildīgs par vienošanām, solījumiem un iespējamo kaitējumu no sanēmēja.Darba līgums starp Jums un Datu sanēmēju tiek noslēgts bez Laboro.lv starpniecības.
 8. Es piekrītu, ka Laboro.lv drīkst veikt paziņojumu izsūtīšanu uz norādīto elektronisko pastkastītes adresi.
 9. Ieteicam Jums sīkāk aizpildīt CV, lai darbadevējs varētu iegūt vairāk informācijas par Jums, bet jūsu darba meklēšana būtu efektīvāka
Top.LV on-line.lv Learn about investing in preference shares