Latviski Krieviski Angliski 
»Vai Jūs esat reģistrētais lietotājs? 
Epasts
Parole
Paroles atgādinājums  

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar zemāk izklāstītajiem nosacījumiem. Apmeklējot šo mājas lapu vai jebkuru tās sadaļu, jūs piekrītat ievērot zemāk izklāstītos nosacījumus. Ja jūs nepiekrītat šiem nosacījumiem, neapmeklējiet šo mājas lapu vai jebkuru tās sadaļu.

Autortiesības

Šī interneta mājas lapa ir Laboro.lv īpašums. Laboro.lv ir autortiesības uz visiem materiāliem, kas atrodas šajā interneta mājas lapā (ja vien nav īpašas norādes). Lietotājs drīkst pārskatīt materiālus, izdrūkāt personiskai lietošanai bez nolūka gūt materiālu labumu. Materiāla pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku obligāta. Ja Jūs neievērojat augstāk minētos šīs interneta mājas lapas lietotāju pienākumus, Jūs pārkāpjat autora tiesības un atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās privāttiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības

Informācijas izmantošana

Informācija un materiāli, kas izvietoti šajā lapā, kā arī nosacījumi un apraksts var mainīties. Bez garantijas Jūs saprotat un piekrītat tam, ka informācija un materiāli, kas izvietoti šajā lapā, tajā skaitā arī teksts, grafiskais attēlojums, linki u.c. parādīti tādi kā ir ("as is"). Laboro.lv negarantē atbilstīgu, precīzu vai pilnīgu informāciju un nenes atbildību par kļūdām un nepilnībām. Attiecībā uz informāciju un materiāliem netiek dota nekāda garantija (ne tieša, ne netieša); nav garantijas tam, ka netiks pārkāptas trešās puses tiesības, ka mājas lapa var būt noderīga noteiktiem mērķiem, ka tā nesatur datorvīrusus.

Atruna par konfidencialitāti

Mēs piešķiram lielu nozīmi Jūsu konfidencialitātei Internetā. Mūsu konfidencialitātes saglabāšanas prakse ir vērsta uz to, lai dotu Jums maksimālas iespējas kontrolēt jūsu personisko, konfidenciālo informāciju, tajā pašā laikā saņemot interesantu un derīgu informāciju un pakalpojumus. Konfidencialitātes saglabāšanas politika raksturo, kā mēs rīkojamies ar informāciju, ko esam saņēmuši par Jums, kad Jūs apmeklējat mūsu - Web bloku un kad reģistrējaties interaktīvajā režīmā portāla Laboro.lv pakalpojumu izmantošanai.

Informācija, kas tiek automātiski savākta un uzglabāta

Informācija, ko mēs iegūstam par Jūsu apmeklējumu portālā Laboro.lv:

    * apmeklētāja Web servera adrese;
    * domēna vārds (piemēram, lv, com, org, net);
    * iepriekšējā Web lapa, no kuras apmeklētājs ir nokļuvis pie mums, ieskaitot visus meklētājā izmantotos terminus;
    * ziņas, kas norāda uz šīs Web lapas apmeklētāju plūsmu (piemēram, atrastās lapas un lejupielādētie dokumenti);
    * kādu Web-pārlūkprogrammu izmantoja apmeklētājs.

No mūsu puses nekāda informācija netiks izmantota Web lapas apmeklētāju identificēšanai. Šo informāciju mēs izmantojam mājas lapas dažādu sadaļu apmeklētāju uzskaitei, sistēmas darba efektivitātes noteikšanai, kā arī problēmzonu atklāšanai. Laboro.lv konfidencialitātes politika Internetā Jūs varat apmeklēt šo lapu un saņemt nepieciešamo informāciju, nesniedzot nekādas ziņas par sevi.

Ja jūs nolēmāt sniegt mums savu personisko informāciju (elektroniskais pasts vai formas nosūtīšana ar personisku informāciju), nododot to ar web – saita starpniecību, mēs to izmantosim, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumu un palīdzētu nodrošināt Jūs ar informāciju, kuru jūs pieprasījāt. Drošība Laboro.lv administrācija patur tiesības uz šo Web lapu un izmanto virkni tehnoloģiju, lai sistēmās esošo informāciju aizsargātu no jebkāda zuduma, nepareizas izmantošanas, neatļautas pieejas vai informācijas atklāšanas, tās mainīšanas vai iznīcināšanas.

Atbildības robežas Laboro.lv nekādā gadījumā, nekādos apstākļos nenes atbildību par zaudējumiem, tajā skaitā, bet ne tikai par tiešiem vai netiešiem, apzinātiem, nejaušiem vai apstākļu radītiem, par zaudējumiem vai tēriņiem, kas radušies sakarā ar šo mājas lapu vai tās izmantošanu vai nespēju izmantot jebkurai personai, vai sakarā ar bojājumiem vai darbu, kļūdām, nepilnībām, traucējumiem, aizkavēšanos darbā vai datu pārraidē, datorvīrusiem vai traucējumiem līnijā vai sistēmās, pat gadījumos, ja Laboro.lv vai tā pārstāvji ir brīdināti par šādiem iespējamajiem zaudējumiem, zudumiem vai tēriņiem.

Atsauču izmantošana uz citām Web – lapām ir Jūsu personiskais risks; saturs, precizitāte, uzskatu paušana, kā arī citas atsauces, kas parādītas šajā resursā, netiek pētītas, pārbaudītas, kontrolētas un netiek apstiprinātas no Laboro.lv puses. Paziņojums par izmaiņām Ja notiks jebkādas izmaiņas konfidencialitātes politikā, mēs tās izvietosim mūsu iekšējā lapā (http://www.laboro.lv), lai jūs pilnībā apzinātu šo izmaiņu ietekmi uz sevi.

Pieeja tikai tam, kas ir ar likumu atļauts Piedāvātie pakalpojumi, ar tiem saistītā informācija un materiāli nav paredzēti izmantošanai jurisdikcijās, kur tas ir aizliegts ar likumu. Klienti ir atbildīgi par vietējās likumdošanas ievērošanu.

Top.LV on-line.lv Learn about investing in preference shares